Περιγραφή

Όπως είναι ευρέως γνωστό κάθε λέβητας οφείλει να λειτουργεί σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες ενός ορίου με σκοπό την προστασία του από τις υγροποιήσεις,την συσσώρευση καταλοίπων και την διάβρωση. Στο τζάκι η κοινή για όλους τους λέβητες αυτή ανάγκη μεγιστοποιείται γιατί υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο συσσώρευσης πίσσας και παραπροϊόντων ημιτελούς καύσης στα τοιχώματα και την καμινάδα. Παράγοντες όπως η ποιότητα και η ποσότητα των ξύλων, ο μεταβαλλόμενος ελκυσμός, η ανοιχτή εστία διαφοροποιούν την ισχύ του τζακιού.  Συνεπώς με βάση όλα τα παραπάνω η εγκατάσταση του Vario Hydro είναι καθοριστηκή διότι έτσι  θα μετράται  και θα επιτηρηται η ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας αποφεύγοντας κατά το δυνατό τις δυσάρεστες συνέπειες.

 

Χαρακτηριστικά:

• Φωτεινή οθόνη LCD
• Διαρκείς απεικόνιση κατάστασης βασικών λειτουργιών (διαμόρφωση που έχουμε επιλέξει, θερμοκρασίες αισθητηρίων και κατάσταση ρελέ)
• Υποστηρίζει και ελέγχει 3 διαφορετικά συστήματα (διαμορφώσεις) με χρήση υδροθερμικών τζακιών
• Έλεγχος θερμοκρασιών από 3 έως 4 αισθητήρια ανάλογα την διαμόρφωση
• Σύστημα ανίχνευσης βλαβών των αισθητηρίων
• Σύστημα προστασίας θερμοδοχείου
• Σύστημα προστασίας υδραυλικών σωληνώσεων από υπερθέρμανση εστίας
• Έλεγχος έως 3 κυκλοφορητές ή 2 κυκλοφορητές και 1 τρίοδης ηλεκτροβάνας τύπου L
• Διαφορικός έλεγχος ηλιακού συστήματος με σύνδεση υδροθερμικού τζακιού
• Πλήρης παραμετροποίηση των εργοστασιακών ρυθμίσεων από εύχρηστο και κατανοητό menu
• Ηχητικός συναγερμός υπερθέρμανσης
• Τροφοδοσία 230V AC
• Τρεις ξηρές επαφές ρελέ 6A/230V AC-30V DC
• Τοποθέτηση σε κουτί ράγας ή και επιτοίχια