ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ TURBO

Οι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου kiturami TURBO, με παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, διαθέτουν ενσωματωμένο καυστήρα και φυσικά θερμοστάτη χώρου.  Διατείτεται επίσης ο τύπος TURBO PLUS, όπου περιλαμβάνει δοχείο διαστολής, βαλβίδα πλήρωσης, βαλβίδα ασφαλείας, αυτόματο εξαεριστηκό και κυκλοφορητή. Ισχύς από 17.000-35.000 kW.

Περιγραφή

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου με παραγωγή ζεστού νερού

& ενσωματωμένο καυστήρα.

Όλες οι μονάδες διαθέτουν δικό τους θερμοστάτη χώρου.