Περιγραφή

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LOVATO ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

1. Μονάδα / Λέβητας 2. Υδραυλικός Διαχωριστής 3. Σύνδεση μεταξύ τους 4. Συλλέκτης /

Κολλεκτέρ 5/8. Σετ κυκλοφορητή χωρίς τετράοδη 6/7. Σετ κυκλοφορητή με τετράοδη

9. Σετ κυκλοφορητή με θερμοστ. τετράοδη 10. Σετ αυτοματισμού ηλιακού

11. Σετ κυκλοφορητή με εναλλάκτη για ενδοδαπέδια σε ράμπα γκαράζ 12. Μπόιλερ

λεβητοστασίου 13. Σετ αντιστάθμιση καιρού 14/15/16 Μονάδα εσωτ. χώρου

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LOVATΟ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Λέβητες Ξύλου 2. Αντλία θερμότητας 3. Λέβητας / Μονάδα πετρελαίου – αερίου

4. Σετ κυκλοφορητή με τρίοδη 5. Σετ κυκλοφορητή / εναλλάκτη 6. Σετ αυτοματισμού

ηλιακών 7. Μπόϊλερ λεβητοστασίου 8. Σετ παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με εναλλάκτη

9. Συλλέκτης / κολλέκτερ 10. Σετ κυκλοφορητή χωρίς τετράοδη 11. Σετ κυκλοφορητή με

τετράοδη & σεβρομοτέρ 12. Σετ κυκλοφορητή με τετράοδη & Θερμοστ. αισθητήριο.