ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

Οι πίνακες αυτονομίας καταγράφουν τις ώρες λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης για κάθε χώρο ή διαμέρισμα και δίνουν εντολή στον καυστήρα και τον κυκλοφορητή για να λειτουργήσουν.

Περιγραφή

Ο πίνακας αυτονομίας με κωδικό ΤΒ-DS είναι πίνακας με δίοδο για κάθε διαμέρισμα (ηλεκτροβάνα) και κεντρικό ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητή. Στον πίνακα αυτό προτείνεται η χρήση παράκαμψης (bypass) ή σώμα εκτόνωσης, γιατί καμιά ηλεκτροβάνα δεν μένει ανοιχτή.

Ο πίνακας αυτονομίας με κωδικό ΤΒ-R είναι πίνακας με ρελέ για κάθε διαμέρισμα (ηλεκτροβάνα) και κεντρικό ρελέ για καυστήρα και κυκλοφορητή. Στον πίνακα αυτό η τελευταία ηλεκτροβάνα παραμένει ανοιχτή.

Ο πίνακας αυτονομίας με κωδικό ΤΒ-Κ απευθύνεται σε εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν από δύο μέχρι και δώδεκα κυκλοφορητές με βαλβίδες αντεπιστροφής. Το σύστημα αυτό λειτουργεί με ρελέ και το χαρακτηριστικό του είναι ότι όταν κλείσει το τελευταίο διαμέρισμα (θερμοστάτης), ο αντίστοιχος κυκλοφορητής να λειτουργεί μέχρι να αποθερμανθεί το νερό.

Εκτός των συγκεκριμένων πινάκων αυτονομίας, διατίθεται και πίνακας αυτονομίας Euroenergy από 1 – 4 ζώνες, χωρίς ωρομετρητές, ιδανικός για αυτονομία χώρων με ηλεκτροβάνες ή κυκλοφορητές, με εντολή ξηράς λειτουργίας και δυνατότητα λειτουργίας αποθέρμανσης. Στον συγκεκριμένο πίνακα η τελευταία ηλεκτροβάνα παραμένει ανοιχτή.