ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τα ψηφιακά όργανα ελέγχου επιτρέπουν στον χρήστη να ρυθμίσει τα ενεργειακά του συστήματα, δηλαδή της θέρμανσης και της ηλιοθερμίας, με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

Περιγραφή

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Ο ελεγκτής θερμοκρασίας προσαγωγής προορίζεται για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης στα οποία ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού μέσω ελέγχου PI σε τρίοδη αναμεικτική βάνα προοδευτικής λειτουργίας.

Επιπλέον διαθέτει χρήσιμες, κατά περίπτωση, πρόσθετες δυνατότητες, όπως:

• Έλεγχο κυκλοφορητή σε συστήματα ρύθμισης θερμοκρασίας.

• Διαφορικό έλεγχο για εκμετάλλευση ενέργειας προερχόμενης από ηλιακούς συλλέκτες, τζάκι ή λέβητα βιομάζας.

• Έλεγχο ζεστού νερού χρήσης μέσω τρίοδης βάνας παράκαμψης ή ανεξάρτητου κυκλοφορητή.

• Έλεγχο θερμοκρασίας επιστροφής στο λέβητα για προστασία από ρηγματώσεις
και χαμηλή απόδοση.

• Έλεγχο ενδοδαπέδιας για σταθερή θερμοκρασία στο κύκλωμα.

(Τα αισθητήρια της συσκευής (τύπου RSxxx1K5) πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.)

 

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής για εφαρμογές θερμοκρασιακού ελέγχου
(Thermo-PLC), γενικούς αυτοματισμούς, αυτοματοποίηση λεβητοστασίων, ηλιοθερμία.
Η συσκευή περιλαμβάνει αριθμητικές και λογικές μονάδες, τέσσερις εισόδους αισθητηρίων και τρεις εξόδους ρελέ που μπορούν να συνδεθούν ελεύθερα ώστε να υλοποιηθούν πολύπλοκοι αυτοματισμοί με τη χρήση μίας μόνο συσκευής. Μπορεί να εκτελέσει σύνθετους συνδυασμούς θερμικών ελέγχων όπως διαφορικό έλεγχο, θερμικό έλεγχο άνω ή κάτω ορίου, έλεγχο μεγίστου ή ελαχίστου κ.ά.

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Η συσκευή VS-1 & VS-2 (ράγας) χρησιμοποιείται ως θερμόμετρο με απομακρυσμένο αισθητήριο θερμοκρασίας. Έχοντας τη δυνατότητα της μέτρησης της θερμοκρασίας μπορούμε να κάνουμε έλεγχο αυτής λειτουργώντας σαν θερμοστάτης / υδροστάτης.
Εφαρμογές: Σε ηλιακά θερμοσίφωνα II & III ενέργειας, γνωρίζοντας την θερμοκρασία (μέσω του αισθητηρίου) του ζεστού νερού χρήσης, μπορούμε να δίνουμε εντολή σε ηλεκτροβάνα ή κυκλοφορητή να ενεργοποιήσει την εναλλακτική πηγή ενέργειας.