Περιγραφή

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΛΙΩΝ

Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται:
Μάνικες σε διάσταση 1’’ έως 3’’ 8 &15 bar  20-25 & 30m (και από PVC)
Ρακόρ – τάπες Storz από 1’’ έως  3’’ αλουμινίου και ορειχάλκινα,
με ή χωρίς πιστοποίηση.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΣΥΝΦΙΚ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΛΙΩΝ