Περιγραφή

SET 2K

Δίδυμα πιεστικά συγκροτήματα με διβάθμιες αντλίες μικρών και μεσαίων παροχών, με δύο δοχεία διαστολής 24 lt.

Στα δίδυμα πιεστικά συγκροτήματα μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε εξαρτήματα ανάλογα με τις ανάγκες σας. Κατασκευάζονται, δηλαδή, πιεστικά συγκροτήματα σύμφωνα με τις προσωπικές και ειδικές απαιτήσεις της κάθε περίστασης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπό μας.

 

SET 2JET

Δίδυμα πιεστικά συγκροτήματα αυτόματης αναρρόφησης, τύπου Jet, με δύο δοχεία διαστολής 24 lt.

Στα δίδυμα πιεστικά συγκροτήματα μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε εξαρτήματα ανάλογα με τις ανάγκες σας. Κατασκευάζονται δηλαδή πιεστικά συγκροτήματα σύμφωνα με τις προσωπικές και ειδικές απαιτήσεις της κάθε περίστασης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπό μας.

Έκδοση 220V

Τα δίδυμα πιεστικά συγκροτήματα περιλαμβάνουν:

• Αυτόματη εναλλαγή αντλιών

• Γενικό διακόπτη και λυχνία λειτουργίας

• Πιεζοστάτες (2 τεμ.) και προστασία ξηράς λειτουργίας (Aqua Stop)

• Mανόμετρο

Έκδοση 380V

Τα δίδυμα πιεστικά συγκροτήματα περιλαμβάνουν:

• Ρελέ και θερμικά λειτουργίας

• Γενικό και επιμέρους διακόπτες

• Πιεζοστάτες (2 τεμ.) και προστασία ξηράς λειτουργίας (Aqua Stop)

• Αυτόματη εναλλαγή αντλιών-μανόμετρο