Περιγραφή

• Λέβητας χυτοσίδηρος με ισχύ από 17 έως 41 KW.

• Κάθε φέτα κατασκευάζεται από ειδικό μαντέμι που χυτεύεται σε ευλύγιστα

  καλούπια σύμφωνα με EN GJL 200 παρέχοντας υψηλή αντίσταση κατά της

  διάβρωσης καθώς και της θερμικής διαστολής.

• Δυνατότητα καύσης ξύλου, bricket και κάρβουνου.

• Παρέχεται τριετής εγγύηση.

• Μεγάλη απόδοση με χαμηλή έξοδο θερμοκρασίας καυσαερίων.

• Χρόνος ανεφοδιασμού περίπου κάθε 2 ώρες για πλήρη φορτίο.

• Κατηγορία λέβητα σύμφωνα με ευρωπαϊκή νόρμα ΕΝ303-5:1.