Περιγραφή

Ο εναλλάκτης ασφαλείας χρησιμοποιείται στους λέβητες ξύλου Heizert για την αποφυγή

υπερθέρμανση, σε ανοιχτά και κλειστά κυκλώματα θέρμανσης.

 

Ο εναλλάκτης τοποθετείται στο επάνω μέρος της εξόδου του λέβητα και επιλέγουμε το

ανάλογο μοντέλο με το βάθος του θαλάμου.

 

Στην περίπτωση όπου έχει δημιουργηθεί υπερθέρμανση στο νερό του λέβητα

(από διακοπή λειτουργίας του κυκλοφορητή, υψηλή θερμοκρασία στο θάλαμο καύσης,

διακοπή ρεύματος, κ.α.) τότε ανοίγει η θερμοστατική βαλβίδα στους 95°C επιτρέποντας

την εισροή κρύου νερού της ύδρευσης μέσα από την σαρμπαντίνα του εναλλάκτη

ψύχοντας έτσι το νερό στο εσωτερικό του λέβητα.

 

Όταν στη συνέχεια πέσει η θερμοκρασία του λέβητα κάτω από τους 95°C, κλείνει η

θερμοστατική βαλβίδα, σταθεροποιώντας την θερμοκρασία του νερού από τον λέβητα

στα επιθυμητά επίπεδα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουμε επίσης την συνεχή εισροή

φρέσκου νερού στην εγκατάσταση με ότι συνεπάγεται (άλατα, σκουπίδια).