Περιγραφή

• Κατασκευασμένο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νόρμα PED 97/23 CEE.

• Δυνατότητα καύσης ξύλου και κάρβουνου.

• Με τη μεγαλύτερη απόδοση κάυσης στην κατηγορία του.

• Κατηγορία λέβητα σύμφωνα με Ευρωπαϊκή νόρμα ΕΝ 303-5:1