ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ “IRIS”

Σόμπα ξύλου εσωτερικού χώρου για σύνδεση με καλοριφέρ με υψηλή απόδοση κατά τη καύση καθώς είναι εξολοκλήρου βρυχώμενος ο θάλαμος με 3mmλαμαρίνα και χαμηλή έξοδο καυσαερίων , διατίθεται σε δύο μοντέλα 12 kW (4 τούμπα επάνω) και 20 kW (5 τούμπα επάνω και 5 τούμπα κάτω). 

Περιγραφή

• Σόμπα εσωτερικού χώρου με 3,0mm χάλυβα
και εξ’ολοκλήρου βρεχόμενος θάλαμος καύσης.
Στην έξοδο καυσαερίων υπάρχει συνδιασμός
ανασχετήρα με τούμπα (4 επάνω στον τύπο
DKW10 κ’ 5 επάνω -5 κάτω στον τύπο DKW18)
για μέγιστη απόδοση κατά την καύση και χαμηλή
έξοδο θερμοκρασίας καυσαερίων.