ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΜΕ ΦΡΑΓΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ISO ROHRE

Οι νέου τύπου σωλήνες ενδοδαπέδιας θέρμανσης σειράς

Περιγραφή

Με την εφαρμογή των σωλήνων Iso-Rohre gold edition, επιτυγχάνεται η οικονομικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων  κατά 10%, λόγω τις περιεκτικότητας ειδικού πρόσθετου το οποίο διπλασιάζει
την θερμική αγωγιμότητα των σωλήνων. Διακρίνονται για την υψηλή ευκαμπτότητα τους και την κατά 30% αυξημένη ελαστικότητα τους από τους κοινούς σωλήνες PEX.
Έτσι οι αντοχές σε περιπτώσεις εφαρμογών σε μικρές ακτίνες καμπυλότητας είναι ιδιαίτερα υψηλές.

 

Χαρακτηριστικά σωλήνων και αποτελέσματα από την χρήση τους.
• Αύξηση των μηχανικών αντοχών σε σύγκριση με τους συμβατικούς.
• Αύξηση της τάσης στο σημείο διαρροής κατά 10%.
• Άριστη ομογενοποίηση του υλικού, αποκλείοντας έτσι την θραύση του σωλήνα.
• Μείωση του φαινομένου της αδράνειας κατά την εκκίνηση των συστημάτων.
• UV προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.
• Παραγωγή σύμφωνα με το Γερμανικό πρότυπο 16893/4.

Τεχνικά  χαρακτηριστικά.
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 95oC
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10bar
• Ακτίνα καμπυλότητας: 5 X Φ
• Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,862 W/m K
• Θερμοκρασιακές αιχμές 110oC πίεση λειτουργίας 4 bar δεν επηρεάζουν του σωλήνες.