ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

Αποχευτικά εξαρτήματα υπονόμων της εταιρίας INTERPLAST υψηλής αντοχής.

Περιγραφή

 Σωλήνες και εξαρτήματα υπονόμων

  Σωλήνα υπονόμων με λάστιχο από σκληρό PVC

  Γωνίες υπονόμων με λάστιχο 45/87

  Ταφ/Ημιταφ με λάστιχο

  Συστολές

  Τάπες – πώματα

  Μανσόν – μούφες υπονόμων

  Σαμάρια 1/2″ (μούφα – ελ. δακτ.)

  Φρεάτιο επιθεώρησης πολλαπλών διελεύσεων