Περιγραφή

 Στηρίγματα σωληνων της εταιριας RIM

 Στήριγμα Σωλήνων χωρίς στριφώνι και ούπατ, με παξιμάδι Μ8 – Μ10

 Στήριγμα Σωλήνων με λάστιχο χωρίςστριφώνι και ούπατ, με παξιμάδι Μ8 – Μ10

 Όυπα Ορεχάλκινο

 Ντίζα

 Στριφώνι Στηρίγματος

 Μούφα Ντίζας