Περιγραφή

Στηρίγματα σωληνων Ι & ΙΙ χαλκοσωλ/νων κ πλαστικης

 Στηριμα Ι χαλκοσωληνας

 Στηριγμα ΙΙ χαλκοσωληνας

 Στηριγμα σιδρ/νας ελαφρ.τυπου

 Στηριγμα πλαστικης σωλήνας

 Στηριγμα Ι πλαστικης σωλήνας

 Στηριγμα ΙΙ πλαστικης σωλήνας

 Στηριγμα ωμεγα