ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ PELLET CPPL

To σύστημα τροφοδοσίας CPPL προσαρμόζεται στα μοντέλα της CENTROMETAL EKO-CK P & EKO CKB P έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν κατ’ επιλογή και με pellet καύσημο.

Περιγραφή


Το Set περιλαμβάνει τα κάτωθι εξαρτήματα:

• Ειδικός καυστήρας για Pellet με ανοξείδωτη μπούκα.
• Ηλεκτρικός πίνακας digital πλήρως αυτόματος για έλεγχο της τροφοδοσίας του καυστήρα.
• Δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμου Pellet με καπάκι στο επάνω μέρος χωρητικότητας 370 lit από CM-30 έως CM-50 και 800 lt για CM-70/90.
• Τροφοδοτικό καυστήρα από δεξαμενή.
• Πλάκα προσαρμογής καυστήρα Pellet στο λέβητα.

Διαστάσεις δεξαμενής:
Πλάτος: 625 mm
Βάθος: 810 mm
Ύψος : 1545 mm

Συνηστώμενα χαρακτηριστικά για καύσιμο Pellet

• Απόδοση καύσης όχι μικρότερη
από 4,9 Kw/kg (17,5MJ/kg)
• Διάμετρος = 6 mm
• Μέγιστο μήκος = 50 mm
• Μέγιστη περιεκτ. υγρασίας = 12%
• Μέγιστη περιεκτ. Σκόνης = 1,5%

• 3m³ Pellet ισοδυναμούν σε απόδοση με περίπου 1000lt πετρελαίου.
• 2kg Pellet ισοδυναμούν σε απόδοση με περίπου 1 lt πετρελαίου.