ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ PANEL VK

Στα θερμαντικά σώματα Grubber ενσωματωμένου βρόγχου VK, δεν είναι ορατοί οι διακόπτες σύνδεσης , με αποτέλεσμα το άκρως καλαίσθητο αποτέλεσμα μετά την τοποθέτηση τους.

Περιγραφή

• Στα θερμαντικά σώματα VK τύπου 11 και 22, δεν υπάρχουν συγκολλημένα ελάσματα στηρίγματος

VK

 στο πίσω μέρος και έτσι δεν υπάρχει στα σώματα δεξιά και αριστερά, εμπρός και πίσω.

• Μαζί με τα σώματα παραδίδονται και τα ειδικά στηρίγματα, τάπες, εξαεριστικά.