Περιγραφή

Στη λίστα των προϊόντων της IMIT συμπεριλαμβάνονται:

  • Θερμοστάτης χώρου ΤΑ3
  • Ρυμιστές για τζάκια FIRE 503 AIR και FIRE 503 WATER
  • Αισθητήριο θερμοκρασίας εμβαπτίσεως για υγρά
  • Αισθητήριο θερμοκρασίας TRP 200
  • Θερμοστάτης χώρου ΤΑ
  • Θερμοστάτης επαφής ARTH 300 / BRC 
  • Θερμοστάτης εμβαπτίσεως TC2 / TLSC/ για αερολέβητα TTCA
  • Θερμοστάτης αποστάσεως TR2 / LSI
  • Θερμόμετρο 0 – 120 C
  • Μανόμετρο 0 – 6 bar