Περιγραφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κυκλοφορητές τριών ταχυτήτων προστασίας IP44 για εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού από -10oC έως +110oC.
Διπολικός ασύγχρονος κινητήρας τριών ταχυτήτων υγρού στροφείου με αυτοπροστασία.