Περιγραφή

Η βαλβίδα C-300 χρησιμοποιείται για την εξισορρόπηση και την ρύθμιση
της ροής σε συστήματα ψύξης και θέρμανσης (ισοστάθμιση). Επιπλέον υπάρχει
η δυνατότητα εγκατάστασης και σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης. Εφαρμόζεται στους αγωγούς νερού και στις υδραυλικές συνδέσεις.

Συνιστάται σε περιπτώσεις που επιθυμούμε:
1.  Την μέγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας
2. Την μείωση του κινδύνου υπερθερμάνσεων
3. Την πρόληψη του έντονου θορύβου και περαιτέρω δυσλειτουργίών. 

 
Ιδιαίτερα χαρακτηριστηκά:
• Αυτοσφραγγιζόμενους υποδοχείς μέτρησης
• Οθόνη βαθμονόμισης
• Δυνατότητα ρύθμισης κλειδώματος για την αποφυγή μείξης.