ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΜΠΟΪΛΕΡ

θερμομεικτικές βαλβίδες ECO SOL Novamix, εφαρμόζονται σε συστήματα ΖΝΧ, δίνοντας τη δυνατότητα έλξης ζεστού νερού από δύο διαφορετικές πηγές όπως ηλιακό και λέβητα (ή μπόϊλερ) με προτεραιότητα πάντα το ηλιακό εκμευταλευόμενοι έτσι την αμεσότητα του.