ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΙΛΕΡ NOVASOL

Τα υδραυλικά συστήματα αυτοματισμού NOVASOL εφαρμόζονται σε ηλιακές εγκαταστάσεις με σκοπό τον έλεγχο μεταξύ ηλιακών συλλεκτών και μπόιλερ αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης. Διατείθενται δυο μοντέλα.

Περιγραφή

Σειρά 6000 (για σύνδεση με τα επιστρεφόμενα). Για μήκος κυκλοφορητή 130 mm

Περιλαμβάνει:

• Σφαιρική βάνα (ball valve) με ενσωματωμένο θερμόμετρο σε χρωματισμένο πλαστικό

(μπλε) κέλυφος.

• Βαλβίδα αντιεπιστροφής

• Ρυθμιστή ροής (flowmeter) 2-12 ltr/min. Με ένδειξη παροχής

• Βαλβίδα ασφαλείας 1/2 με μανόμετρο

• Βανάκια για πλήρωση-εκκένωση δικτύου

• Κέλυφος με θερμική μόνωση από ΕΡΡ.

 

Σειρά 7000 (για σύνδεση στα επιστρεφόμενα αλλά και της παραγωγής).

Για μήκος κυκλοφορητή 180 mm

Περιλαμβάνει:

Όλα τα παραπάνω καθώς απαερωτή με χειροκίνητο εξαερισμό στην σωλήνα προσαγωγής

και δεύτερο θερμόμετρο.