Περιγραφή

• Mε 4 παροχές από μια πλευρά & 2 παροχές από την άλλη πλευρά
• Με 2 παροχές τύπου Ζ από μια πλευρά & 2 παροχές από την άλλη πλευρά
• Με 2 παροχές από μια πλευρά & 2 παροχές από την άλλη πλευρά

 

Υπάρχει η δυνατότητα συγκόλησης εξαρτημάτων PPR (ρακόρ αρσενικό ή θηλυκό,
λυόμενος σύνδεσμος, βάνα σφαιρική PPR) στις εξόδους και τις εισόδους
των υδραυλικών διαχωριστών