ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Description

 

 

 

 

 

 

 

Θερμομεικτική βαλβίδα τρίοδη για ζεστά νερά χρήσης (ΖΝΧ)
• Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας από 30-65οC
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bars
• Μέγιστη θερμοκρασία 85οC

 

Θερμομεικτική βαλβίδα τρίοδη για ζεστά νερά χρήσης (ΖΝΧ) από ηλιακά συστήματα
• Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας από 30-65οC
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bars
• Μέγιστη θερμοκρασία 100οC