ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ INTERPLAST

Σωληνες κ εξαρτηματα πολυπροπυλενιου PP-R θερμοκολλητικα της εταιριας INTERPLAST.

Description

ΣΩΛΗΝΕΣ PN20

Η δομή του υλικού και η λεία υφή της επιφάνειας εξασφαλίζουν χαμηλές απώλειες τριβής

πού έχουν ως αποτέλεσμα τη χαμηλή αντίσταση και τη μικρή πτώση της πίεσης στις

σωληνώσεις. Επίσης το υλικό που χρησιμοποιείται έχει υψηλή μείωση του δείκτη ήχου και

περιορισμό της διάδοσης του, διαμέσου των σωλήνων. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η χρησιμοποίηση μικρότερων διατομών πλαστικών σωλήνων για την ίδια ποσότητα νερού.

Οι σωλήνες παράγονται σε διατομές από 20 mm έως 63 mm σε πράσινο χρώμα.

 

Πλεονεκτήματα

• Υψηλή αντοχή των σωλήνων και των εξαρτημάτων στα υδραυλικά πλήγματα

(Πίεση θραύσης πάνω από 130 bar σε θερμοκρασία περιβάλλοντος)

• Χρόνος ζωής πάνω από 50 χρόνια, σε θερμοκρασίες 20°C μέχρι 90°C και πιέσεις λειτουργίας από 6 έως 26 bar.

• Θερμοκρασιακές αιχμές 110°C σε πίεση λειτουργίας 4 bar δεν επηρεάζουν το

συγκεκριμένο σύστημα.  Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση. Πολύ καλή συμπεριφορά

σε περιοχές όπου το νερό είναι πολύ σκληρό.

• Χαμηλή θερμική αγωγιμότητα με αποτέλεσμα τη μείωση της θερμικής απώλειας

στα δίκτυα ζεστού νερού.

 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΑ

Οι νέοι σωλήνες με υαλονήματα σχεδιάζονται, παράγονται και ελέγχονται για την ποιότητά

τους, σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν για τους απλούς σωλήνες πολυπροπυλενίου

(EN15874 & DIN 8077/78) και σε συμφωνία με την ειδική οδηγία HR 3.28 του

Γερμανικού Ινστιτούτου SKZ.

Το πολυπροπυλένιο που χρησιμοποιείται για τους τριστρωματικούς αυτούς σωλήνες

(με μηχανική ενίσχυση υαλονημάτων στο μεσαίο στρώμα), χαρακτηρίζεται ως

πολυπροπυλένιο random ειδικής κρυσταλλικότητας (PP-R 112) και εξαιτίας των υψηλών

μηχανικών αντοχών του (ιδιαίτερα σε υψηλές θερμοκρασίες) και της μεγάλης διάρκειας

ζωής του, κατατάσσεται σύμφωνα με τα DIN 8077/78 (έκδοση 2007) στην κατηγορία

MRS 11,2.0 MPa (PP-R 112), σε αντίθεση με το απλό PP-R που βρίσκεται στην κατηγορία

MRS 8.0 MPa (PP-R 80).

Βασικό πλεονέκτημα των σωλήνων με υαλονήματα είναι η μείωση της θερμικής γραμμικής

διαστολής κατά 60%( 0,035mm/m/°C ) σε σχέση με τους απλούς σωλήνες

Πολυπροπυλενίου.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η Interplast παράγει σειρά εξαρτημάτων από πολυπροπυλένιο Random (τύπος 3)

σύμφωνα με το DIN 16962 . Τα εξαρτήματα διατίθενται σε διατομές από 20 mm έως

63 mm και έχουν σχεδιαστεί με τις προδιαγραφές των σειρών πίεσης PN 25 , ενώ τα συνήθη εξαρτήματα πολυπροπυλενίου κατασκευάζονται σύμφωνα με τις σειρές πίεσης

PN 20.

Τα σύμβολα PN 20 και PN 25 αντιστοιχούν σε δύο θεμελιώδεις παραμέτρους, στην ισχύ

πίεσης και στην συνεπαγόμενη διάρκεια ζωής. Από την άποψη των δοκιμών πίεσης,

PN 25 σημαίνει ότι στη διάρκεια δοκιμής της 1 ώρας, τα δοκιμαζόμενα στοιχεία εκτίθενται

σε πίεση 80 ατμοσφαιρών σε θερμοκρασία 20°C. Για τη σειρά PN 20 γίνεται η ίδια δοκιμή

στο επίπεδο των 64 ατμοσφαιρών.

Ένας ακόμη βασικός λόγος που η εταιρεία επέλεξε να σχεδιάσει και να παράγει εξαρτήματα

PN 25 είναι το γεγονός ότι το υψηλό πάχος τοιχώματος των εξαρτημάτων (PN 25) μας

επιτρέπει να σχεδιάσουμε καλύτερη εσωτερική γεωμετρία στα εξαρτήματα ώστε να μειώνετε

η τιμή των υδραυλικών απωλειών και να βελτιώνετε αισθητά η ροή του συστήματος . Για

παράδειγμα ο συντελεστής τοπικής αντίστασης (ζ]) της γωνίας 90° για τα συνήθη

εξαρτήματα PN 20 είναι 1,2 ενώ για τα εξαρτήματα PN 25 0,9, μειωμένος κατά 25%.