Λόγω των αυξανόμενων αναγκών απαιτείται η δημιουργία υποκαταστήματος στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Skip to content