Επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε όλη την Β. Ελλάδα καθώς επίσης και σε όλη την περιοχή των Βαλκανίων. Δημιουργείται νέο κέντρο διανομής στη δυτική Θεσσαλονίκη, αποσκοπώντας στην αμεσότερη κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο