Η ανάπτυξη της ΔΗΜΑΚΗΣ Α.Ε. συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς. Αξιολογώντας την εσωτερική της οργάνωση σε συνδυασμό με το εξωτερικό περιβάλλον,  σας παρέχει προτάσεις σε κάθε είδους ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης – ύδρευσης – δροσισμού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο