ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

Οι ελεγκτές αντιστάθμισης της Siemens παρέχουν τη δυνατότητα ελέγχου κυκλωμάτων θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης, βανών, κυκλοφορητών και καυστήρων αναλόγως της εφαρμογής.

Περιγραφή

RVA53.140/101
Ελεγκτής αντιστάθμισης πίνακα για έλεγχο α) ενός κυκλώματος θέρμανσης, με τρίοδη ή τετράοδη αναμεικτική βάνα ή/και κυκλοφορητή, β) ενός  κυκλώματος ζ.ν.χ. και γ) μονοβάθμιου καυστήρα ανάλογα με την ζήτηση των κυκλωμάτων. Διαθέτει ψηφιακή οθόνη, για ένδειξη όλων των θερμοκρασιών και του τρόπου λειτουργίας. Οι κλέμες συνδεσμολογίας συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία.

 

RVA63.242/101
Ελεγκτής αντιστάθμισης πίνακα για έλεγχο α) δυο ανεξάρτητων κυκλωμάτων θέρμανσης, το ένα με τρίοδη ή τετράοδη βάνα ή/και κυκλοφορητή και το άλλο μόνο με κυκλοφορητή β) ενός κυκλώματος ζ.ν.χ. με φόρτιση από ηλιακό συλλέκτη ή λέβητα ή ηλεκτρική αντίσταση και γ) για έλεγχο μονοβάιμιου ή διβάθμιου καυστήρα ανάλογα με την ζήτηση των κυκλωμάτων. Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο LPB για έλεγχο πιο σύνθετων εφαρμογών. Οι κλέμες συνδεσμολογίας συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία.

 

RVS43.345/101
Ελεγκτής αντιστάθμισης πίνακα για έλεγχο α) μονοβάθμιου καυστήρα, β)δύο κυκλωμάτων θέρμανσης με αναμεικτική βάνα, γ) ενός κυκλώματος θέρμανσης ή ψύξης  με κυκλοφορητή ή γ) του κυκλοφορητή ηλιακών συλλεκτών και δ) έλεγχο ενός μπόϊλερ. Δυνατότητα τοποθέτησης απομακρυσμένης οθόνης για προγραμματισμό και έλεγχο του ελεγκτή.

 

RVS61.843/101
Ελεγκτής αντιστάθμισης πίνακα για έλεγχο α) Heat pump και 2 ακόμη  πηγών ενεργείας (π.χ. ήλιος κλπ.), β) ενός κυκλώματος θέρμανσης ή ψύξης με ανα-μεικτική βάνα, γ) ενός κυκλώματος θέρμανσης με κυκλοφορητή, δ) του κυκλο-φορητή ηλιακών συλλεκτών, ε) ενός μπόϊλερ buffer. Δυνατότητα τοποθέτησης απομακρυσμένης οθόνης για προγραμματισμό και έλεγχο του ελεγκτή. 

 

AVS75.390/101
Κάρτα επέκτασης για τους ελεγκτές RVS η οποία προσφέρει έλεγχο α) ενός κυκλώματος θέρμανσης, β) ενός κυκλώματος ψύξης, γ) ενός κυκλώματος ηλιακών, δ) ενός μπόϊλερ.