ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες τύπου Α9Η αυξημένης θερμικής απόδοσης αποτελούνται από ανοξείδοτα μποίλερ και σωλήνες κενού μέγιστης απόδοσης. Διαθέτουν παραβολικούς ανακλαστήρες όπου αυξάνουν την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, με αποατέλεσμα την εξαιρετικά υψηλή απόδοση τους.

Περιγραφή

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες τύπου Α9Η αυξημένης θερμικής απόδοσης, διαθέτουν πιστοποίηση DIN EN 12976-1:2006 και DIN EN 12976-2:2006 από TUV Rheinland, ενώ φέρουν και το ενεργειακό πιστοποιητικό ErP (Energy related Product). 
Αποτελούνται από ανοξείδωτα μπόιλερ 150 και 200 λίτρων και σωλήνες κενού μέγιστης θερμικής απόδοσης και ταχύτερης λειτουργίας. Τα νέα καπάκια των σωλήνων κενού βοηθούν στην πιο γρήγορη εγκατάσταση, ενώ οι νέου τύπου παραβολικοί καθρέπτες αυξάνουν την ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στους σωλήνες κενού καθιστώντας τους ηλιακούς θερμοσίφωνες ECOSOL A9H,  πιο αποδοτικούς από τους κοινούς ηλιακούς με σωλήνες κενού.

Επιπλέον:
• Μεγαλύτερης επιφάνειας σωλήνες κενού για μεγαλύτερη θερμική απόδοση
• Πιο γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση και σε ταράτσα και σε στέγη με κλίση, λόγω του μικρότερου αριθμού των σωλήνων κενού (12 για δοχείο 150 lt, 15 για δοχείο 200 lt) μειώνοντας έτσι τον χρόνο εγκατάστασης.
• Μεγαλύτερη καθαρή χωρητικότητα στα νέου τύπου μπόιλερ
• Νέου τύπου ανοξείδωτα κυάθια 316L
• Πιστοποίηση από TUV Rheinland κατά DIN EN 12976-1:2006 και DIN EN 12976-2:2006
• Κάλυψη έως 93,7% των θερμικών αναγκών, σύμφωνα με πιστοποιημένες μετρήσεις
• Πιστοποιημένα προϊόντα με Solar Keymark