Περιγραφή

Κόλληση μαλακή Eurometal L-SN97 Cu 3 DIN EN 29453

• Με 97% κασσίτερο και 3% χαλκό.

• Για δίκτυα χαλκοσωλήνων θέρμανσης πόσιμου νερού, κλιματισμό, κ.α.

• Θερμοκρασία τήξεως: 227-3 10°C

• Αντοχή: 6500 psi

• Πάχος: 2,5 mm

• Συσκευασία: 200 gr – 50 pcs/box

Κόλληση μαλακή Eurometal Silver-Nickel Ag/Ni/Cu/Sb/Sn

• Για δίκτυα χαλκοσωλήνων θέρμανσης πόσιμου νερού, κλιματισμό, κ.α.

• Θερμοκρασία τήξεως: 235-350°C.

• Αντοχή: 6600-7400 psi

• Πάχος: 2,5 mm

• Συσκευασία: 454 gr – 20 pcs/box

Κόλληση μαλακή Bidgit AG/Sb/Cu/Sn/Ni

• Για δίκτυα χαλκοσωλήνων θέρμανσης πόσιμου νερού, κλιματισμό, κ.α.

• Πάχος: 2,4 mm

• Συσκευασία: 454 gr – 50 pcs/box

Κόλληση Σκληρή Amasan Solder L-Cu93/P7 DΙΝ ΕΝ 1044-CP202

• Για δίκτυα χαλκοσωλήνων θέρμανσης πόσιμου νερού, κλιματισμό, κ.α.

• Πάχος: 1.3 x 3.2 x 500 mm

• Συσκευασία:  1 gr – 20 pcs/box

Καθαριστικό σωλήνων χαλκού Flux-Cleaner 125gr    

Καθαριστικό σωλήνων χαλκού Bridgit 11 3. 4gr Paste flux    

Καθαριστικό σωλήνων χαλκού Amasan Soldan solder paste with brush

(250 gr.) DIN EN 29453 – DIN EN 29454-1

Αργυρούχος Βόρακας Harris