Περιγραφή

 Στηρίγματα σωληνων μεταλλικα

 

 Στήριγμα σωλήνων μεταλλικό γαλβανισμένο.

 Στήριγμα σωλήνων μεταλλικό γαλβανισμένο με λάστιχο EPDM.

 Στήριγμα σωλήνων μεταλλικό γαλβανισμένο Β.Τ.

 Στήριγμα σωλήνων μεταλλικό γαλβανισμένο Β.Τ. και με λάστιχο EPDM.

 Στήριγμα σωλήνων πλαστικό λευκό μονού τύπου.

 Στήριγμα σωλήνων πλαστικό λευκό διπλού τύπου.

 Στήριγμα νιπτήρα 120 mm κομπλέ

 Κολλαρα